YATIRIMCILARA VAADİMİZ

 • YATIRIMCILARA VAADİMİZ
 • PR ve emlak değeri
 • Tasarım sürecinde her m2 ’yi verimli kullanmak
 • Yüksek misafir memnuniyeti ve yatırımcıya getireceği prestij
 • Kendi mülkümüz gibi sahiplenip bakım konusundaki titizliğimizle yatırımın ömrünü uzatma
 • Pazar içerisinde doluluk ve ortalama oda fiyatı başarısı
 • Yüksek karlı işletme modeli
 • Satın alma hacmi ile düşük fiyat, doğru kalite
 • Yüksek operasyonel muhasebeyle olası kaçakları minimize etmek
 • Risk yönetimi ve borç yaşlanma sürelerini minimize etmek
 • Binanın emlak değerini yükseltmek
Point Hotel Management