PAZARLAMA

  • PAZARLAMA
  • Pazar araştırması ve rekabet analizlerinin yapılması
  • Hedef kitlenin tercihlerinin belirlenmesi
  • Pazardaki fırsatların belirlenip ürünün şekillendirilmesi
  • Pazar konumlandırması yapılması
  • Fiyatlama politikası ve pazar içerisinde rev-par değerini en tepeye yerleştirmek
  • Pazar içerisinde faydalı farklılık yaratıp öne çıkmak
  • Sürekli gelişen-değişen pazarın analizi
  • Point Hotel’in toplu reklam ve pazarlama ağının içinde olmak
Point Hotel Management